WINR agenda 2030

Hur kan WINR ha en avradikaliserande effekt?

Ofta när det genomförs olika typer av undersökningar så handlar det om ett enstaka ämne, ett område eller en idé. På internet sorteras information genom sökmotorer som vill servera läsaren med det sökmotorn tror läsaren vill ha. Det WINR möjliggör är att kunna placera dialoger och undersökningar bredvid varandra på ett visuellt tilltalande sätt med igenkänningsfaktor från sociala medier. Tänk dig att en undersökning om kommunens vägunderhåll ligger bredvid en dialog om den upplevda tryggheten för seniorer i bostadsområde x. Här kan synergieffekter ske mellan målgrupper som i annat fall kanske aldrig skulle bry sig om varandras intressen. På så sätt kan dialogen avradikaliseras och öppna upp för en större mångfald av ideér född ur en bredare målgrupp.

WINR agenda 2030

Är WINR anpassat för GDPR?

Vi använder oss av servrar som finns inom Sveriges gränser som står under svenskt ägda bolag. Karttjänster som används är från lantmäteriet och vi har verifierat mot flera parter att tjänsten är GDPR-anpassad.

WINR agenda 2030

Hur jobbar WINR med tillgänglighet?

Tjänsten utformas och utvecklas baserat på den feedback som vi får. Vi lägger inte ner tid på sådan vi inte vet tillför något. Detta sker i hög grad inom de riktlinjer som WCAG har. Vår målgrupp är lika bred som samhällets invånare är så det är viktigt för oss att sänka tröskeln och använda ett inkluderande språkbruk och bygga ett användarvänligt gränssnitt.

WINR agenda 2030

Hur hjälper WINR till att minska avståndet mellan beslutsfattare och invånare?

Vår affärsidé utgör en plattform där vi ger medborgardialogen stimulans. Detta i sin tur stärkerkänslan av demokrati inom samhället vilket påverkar den social hållbarheten i en positiv riktning. Användaren av tjänsten kan engagera sig i kommunens aktiviteter, sina egna bidrag eller andras bidrag. Om det handlar om en frustration inom den egna kommunen så ges här en möjlighet att kunna ge sin röst. Inte bara en röst utan ett konkret exempel i form av bland annat: bild, text och geotaggar. Skaparen av undersökningen tex en kommun får ett verktyg för att dels skapa engagemang och dels ett verktyg för att få insikter om kommunbefolkningen med dess omgivning de lever och verkar i. Vi försöker sänka tröskeln både för invånare och de som administrerar tjänsten. Det ska vara enkelt och roligt med medborgardialog!

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er att öka engagemanget och skapa en insiktsfull dialog hos kommun/region-invånare.
Kontakta oss