Enkel och modern medborgardialog

Ökat medborgar-engagemang
genom undersökningar!

Skapa undersökningar enkelt.

 • Den tekniska barriären för admin-gränssnittet är lågt. Att skapa en undersökning ska vara smidigt och av icke teknisk karaktär.
 • Nå största möjliga effekt med minsta möjliga insats. Det ska vara enkelt för er att hantera flera undersökningar på samma gång.
En undersökning om Utomhuskonst
En medborgardialog om nya parkbänkar i kommunen
bidrag skapade av användare

Medborgare skapar innehåll

 • check
  Alla som har möjlighet att surfa in på er sida kan deltaga i undersökningen och skapa bidrag.
 • check
  Deltagare kan bjuda in vänner och dela på sociala medier.
 • check
  Bidrag till en undersökning går att rösta på och sorteras i en topplista där det mest gillade hamnar överst.

Få användbara insikter

 • Statistik ges efter varje genomförd undersökning.
 • Använd WINR som verktyg för att få insikter som i sin tur leder till väl grundat beslutsunderlag.
 • Nå ut till sekundära målgrupper för en mer nyanserad bild av det kollektiva medvetandet.
statistik

Enkelhet trots många möjligheter

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er att öka engagemanget och skapa en insiktsfull dialog hos kommun/region-invånare.
Kontakta oss