Agenda 2030 delmål 10

Kickstart your next project and grow your revenue with this high-performing, beautifully crafted template.

Delmål 10

"Minska ojämlikheten inom och mellan länder"

Winr medborgardialog arbetar aktivt med att förenkla och tydliggöra ett sätt för medborgare att kunna delta i dialog med kommuner och offentliga verksamheter. Vi vill erbjuda lösning där tröskeln är låg för att kunna nå en så bred målgrupp som möjligt. Ingen ska behövas lämnas utanför för att en digital tjänst är avancerad, kräver massor med registrering eller ställer krav på hög läsförståelse.

Vi hjälper dig att nå delmål
10.2
Främja social, ekonomisk
och politisk inkludering

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er att öka engagemanget och skapa en insiktsfull dialog hos kommun/region-invånare.
Kontakta oss