Agenda 2030 delmål 16

Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

"Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer"

Winr medborgardialog erbjuder en lösning där så många som möjligt ska kunna deltaga i en undersökning. Tjänsten läses in på en av era sidor på er befintliga webbplats. Medborgaren ska inte känna att det är en tredjepartslösning utan det är ni som syns som avsändare av tjänsten och bibehållet förtroende behålls.

Bidragen som medborgare skapar och fyller undersökningarna med hamnar i en prioriterad lista baserad på popularitet (antal likes, röster, tummen upp). Tröskeln för att deltaga är så låg som möjligt. Ingen extern app eller krånglig registrering behövs. Detta gör att tjänsten upplevs som öppen och transparent samt skapar en känsla av inkludering.

Vi hjälper dig att nå delmål
16.7
Att säkerställa ett inkluderande och representativt beslutsfattande

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er att öka engagemanget och skapa en insiktsfull dialog hos kommun/region-invånare.
Kontakta oss