Agenda 2030 delmål 11

Kickstart your next project and grow your revenue with this high-performing, beautifully crafted template.

Delmål 11

"Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering"

Winr medborgardialog levererar en lösning där insikter ges för att hantera resurser på ett effektivt sätt. Då admingränssnittet är enkelt och det finns tillgång till överskådliga rapporter så hoppas vi detta leder till flera dialoger för att förstå omvärlden. Det kan resultat avkodas till en förståelse hur det går att jobba med resurseffektivitet.

Tjänsten har en låg tröskel där det inte behövs en extern app eller en krånglig registrering för medborgaren. Detta gör att en bredare målgrupp kan ta del av dialogen och därmed känna sig inkluderade. Att det även görs på er egna webbsida leder till ett kortare upplevt avstånd till beslutsfattare som ska ansvara för resurser.

Vi hjälper er att nå delmål
11.B
Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er att öka engagemanget och skapa en insiktsfull dialog hos kommun/region-invånare.
Kontakta oss