Vår idé & vision

Minska upplevt avstånd mellan medborgare och beslutsfattare.

Undersökningar visar att 66% av invånarna i Sveriges kommuner vill ingå dialog med beslutsfattare men endast 6% känner till tillvägagångssättet.

medborgare röstar
Lyft känslan av närhet till kommun och region.

Vi vill sänka den tekniska tröskeln i de digitala rummen samt öka tillgängligheten vilket ger en känsla av mer direkt och nära demokrati.

En mer direkt och nära demokrati
Insiktsfulla beslut.

Nå ut till sekundära målgrupper lättare.
Ta beslut som vilar på en djupare förankring och starkare legitimitet.

Bra beslutsunderlag genom insiktsfulla undersökningar
Roligt och enkelt.

Vi tror att genom att göra det enklare och roligare att delta så kommer engagemanget för att ingå i dialog öka.

Enkelt att skapa undersökning
Tidseffektivt att administrera.

Det ska vara enkelt och smidigt att
hantera undersökningar med vår tjänst.
Ingen onödig tid ska gå till avancerade inställningar som är svåra att förstå.

administrera effektivt

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er att öka engagemanget och skapa en insiktsfull dialog hos kommun/region-invånare.
Kontakta oss