Arbetet är i samarbete med Placebrander som har gedigen expertis inom platsutveckling och platsmarknadsföring. Det handlar om att öka attraktionskraften för Falköping som plats att verka och bo i. Det handlar även om att öka kännedomen för människor runt om i landet om vilken intressant plats Falköping är.

Inbäddat på Falköpings webbplats så finns det nu en undersökning där invånare kan gå in och författa ihop ”Rubriker från framtiden”. Vi väntar med spänning på alla roliga och påhittiga idéer. Hur ser egentligen framtidens Falköping ut?