Nu når vi även utanför Sveriges gränser med vår tjänst för enkel, innovativ och rolig medborgardialog när vi tillsammans med Placebrander genomför detta spännande projekt på uppdrag av Visit Åland. En av frågorna som lyfts fram och ska samlas insikter kring är "Vad tycker du att besöksmålet Åland ska vara känt för år 2030?" Det är både kul och spännande att få vara med i ett projekt som skiljer sig på det sätt att det är utanför Sveriges gränser. Oavsett plats så är det alltid nyttigt att föra dialog och förstå sin omgivning mer.