Den 6:e Oktober deltar vi på Innovationsveckan som är ett intiativ  från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet,Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Digitala medborgardialoger är en lösning när man inte kan, vill eller borde samla människor på de sätt som vi tidigare gjort. Hör hur Kramfors kommun och WINR Medborgardialog genomförde ett projekt tillsammans i pandemins fotspår.
Kramfors kommun genomförde tillsammans med WINR Medborgardialog ett nytt koncept för medborgardialog kopplat till platsutveckling och attraktiva livsmiljöer för att utveckla samhället Lugnvik.
Vi berättar om planering, genomförande och uppföljning av denna innovativa medborgardialog. Efter presentationen kommer finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera medborgardialog.


Tid: 6 Oktober 10:00 - 10:45
Länk till eventsidan