Nu när semestern är slut så har fokus på dagarna flyttats tillbaka från fritidsaktiviteter till jobb. Dessa fritidsaktiviteter sker i olika utsträckning samhället, ett samhälle som inte kan ta semester på samma sätt som en del privata företag kan göra, som inte kan flytta sitt fokus från arbetet. Ett område som inte bör ta paus är medborgardialogen som i en förlängning är en del i demokratin.

När personalstyrkan inte är fulltalig eller om det är mycket att göra så är det inte bara praktiskt utan det är nödvändigt att systemen som används för medborgardialog är enkla att använda för admin. Vi fokuserar på just enkelhet. Dialogen är alltid kärnan medans den tekniska lösningen kan upplevas som brus...det bruset vill vi minimera.

Till hösten så ser vi gärna nya samarbeten med kommuner som vill förenkla och samtidigt utveckla sin medborgardialog. Om du finner detta intressant så kontakta oss här. Vi bjuder gärna på en demo och visar exempel på användningsområden.