"Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet." Det är ett projekt Kramfors driver tillsammans med Umeå Universitet och Lugnvik IF.

Syftet med detta projekt är ökad inflyttning, hållbart boende och attraktivare livsmiljöer på landsbygden. Den delen av projektet som mer handlar om medborgardialog använder Kramfors tjänsten WINR för att stimulera engagemanget och således få igång en dialog hos medborgare. Vi är givetvis mycket glada över att få vara en del i detta! Kompetenta personer har givit oss värdefull feedback som vi agerat på för att forma tjänsten mer användbar för offentliga verksamheter.

Länk till Kramfors artikel