Det finns en uppfattning och antagande att trots en omfattande digitalisering i samhället så har avståndet mellan beslutsfattare och invånare i kommuner ökat. Vi har talat med och intervjuat ett antal personer. Både arbetstagare på kommun och kommuninvånare delar denna uppfattning.

Nu när restriktionerna kring Covid-19 dras tillbaka så befinner sig samhället i en situation som  inte tidigare upplevts på många år om än någonsin. Denna unika situation ger upphov till många frågor hos invånare och lika många funderingar hos beslutsfattare. Nu mer än någonsin är vi i behov av att förstå vår samtid. WINR underlättar arbetet med att samla in insikter och förstå omvärlden. Vi gör det också lättare för vem som helst som har ett intresse att deltaga i undersökningar att faktiskt kunna göra det.

Hur kunde vi hanterat pandemin annorlunda? Vilka områden i samhället kändes trygga och vilka kändes mindre trygga? Varför var det så? Frågor och funderingar finns från olika perspektiv.

Gör ni en riktad insats i er omvärld till att bättre förstå frågorna ovan? Kontakta oss för en kostnadsfri demo av WINR:s tjänst och samtal kring medborgardialog och engagemang.